Föreningens Policy

I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Zenshinkais förenings policy och riktlinjer för alla som är aktiva inom förenigen och ledarna för dessa.

Det som står skrivet här är vårt rättesnöre och det är upp till varje individ att följa dessa direktiv. Syftet med dokumentet är alltså att ge våra medlemmar vägledning i hur föreningen ställer sig i en rad frågor som kan uppkomma i samband med sammankomster såsom exempelvis träning och tävling. I många fall är det upp till ledare och aktiva att själva bedöma situationer och dess konsekvenser, men med detta dokument visar vi klubbens utgångspunkt vid en eventuell diskussion. För vidare kunskap i hur föreningen är organiserad hänvisas den intresserade till den organisationsbeskrivning som finns att tillgå hos styrelsen.

OBS! Detta är ett levande dokument, som sittande styrelse när som helst kan ändra, eller göra tillägg i.


Föreningen Zenshinkai bedriver senior och ungdomsverksamhet inom traditionell Karate-Do och håller till i Gamla hallen i Hyltebruk. Föreningen har en styrelse som valts fram av föreningens röstberättigade medlemmar på årsmötet, som sker någon gång mellan jan-mars, varje år.
Frågor och förslag till styrelsen kan enklast föras fram direkt till föreningens ordförande Joel Haglund (Joelhaglund62@gmail.com).

Zenshinkai skall verka för att bereda alla och envar som är intresserad av Karate-Do möjlighet att utöva sitt intresse, antingen som aktiv medlem, ledare eller på annat sätt är engagerad i föreningen. Vi arbetar för en trygg idrott och länkar här till Riksidrottsförbundet sida om Trygg och inkluderande idrott där ni kan läsa mer om trygg idrott.