Kontakt

Sensei/Ordförande: Joel Haglund
mobil nr : 070-235 59 59
mail: joelhaglund62@gmail.com

Instruktör/Kassör: Madelene Wahlström
mobil nr : 073-330 19 31
mail:madde.knalleberg@telia.com

Instruktör/Sekreterare: Mikael Kjellström
mobil nr : 070-301 79 58