Medlemsavgift & träningsavgift

Medlemsavgift
Alla som vill har möjlighet att bli medlemmar i föreningen oavsett om man tränar karate eller ej.

Medlemsavgift betalas av alla medlemmar oavsett ålder med 50 kr/år (betalas alltså bara en gång per år).

Träningsavgift
Förutom medlemsavgift betalas även träningsavgift av alla som tränar karate. Träningsavgift betalas per termin enligt följande:

– 300 kr/termin för barn (7- 12 år)

– 400 kr/termin för ungdomar (13- 20 år)

– 500 kr/termin för vuxna (21-99 år)

– 950 kr/termin för familj

EXEMPEL

Ett barn under 12 år som tränar i klubben betalar i januari 50 kr i medlemsavgift och 300 kr i träningsavgift för vårterminen, totalt 350 kr.

Till hösten betalas endast träningsavgift för höstterminen med 300 kr, ingen medlemsavgift betalas här om man redan betalat en medlemsavgift på våren.

TERMINEN STRÄCKER SIG FRÅN JANUARI TILL JUNI (vår) och AUGUSTI TILL DEC (höst),

Medlemsavgift faktureras 1 gång per år och terminsavgift 2 gånger per år. Vid betalning skriv fakturans nummer eller vem och vad det avser!

Bankuppgifter