Medlemsavgift & träningsavgift

Medlemsavgift
Alla som vill har möjlighet att bli medlemmar i föreningen oavsett om man tränar karate eller ej.

Medlemsavgift betalas av alla medlemmar oavsett ålder med 50 kr/år (betalas alltså bara en gång per år).

Träningsavgift
Förutom medlemsavgift betalas även träningsavgift av alla som tränar karate. Träningsavgift betalas per termin enligt följande:

– 250 kr/termin för barn (7- 12 år)

– 350 kr/termin för ungdomar (13- 20 år)

– 450 kr/termin för vuxna (21-99 år)

– 900 kr/termin för familj

EXEMPEL

Ett barn under 12 år som tränar i klubben betalar i januari 50 kr i medlemsavgift och 250 kr i träningsavgift för vårterminen, totalt 300 kr.

Till hösten betalas endast träningsavgift för höstterminen med 250 kr, ingen medlemsavgift betalas här om man redan betalat en medlemsavgift på våren.

TERMINEN STRÄCKER SIG FRÅN AUGUSTI TILL DEC (höst), JANUARI TILL JUNI (vår)

Vid betalning skriv tydligt vem och vad det avser!

Bankuppgifter