Information till ny medlem

Välkommen som ny medlem i föreningen!

Föreningen Zenshinkai bedriver senior och ungdomsverksamhet inom traditionell Karate-Do och håller till i Gamla hallen i Hyltebruk. Shotokan är den stil av Karate-Do som vi tränar. Zenshinkai Karateklubb i dess nuvarande form startade år 2009 med Joel Haglund som Sensei (huvudinstruktör). Föreningen har en styrelse som tillsats av föreningens medlemmar. Frågor och förslag till styrelsen kan enklast föras fram direkt till föreningens ordförande Joel Haglund (Joelhaglund62@gmail.com). Vi är medlemmar i Riksidrottsförbundet, Karateförbundet och i Västra Karateförbundet.

Zenshinkai skall verka för att bereda alla och envar som är intresserad av Karate-Do, möjlighet att utöva sitt intresse. Målsättning med vår verksamhet, framförallt ungdomsverksamhet:

Träning 
Med välutbildade och engagerade ledare ska vi stegvis öka våra medlemmars kunskaper genom en väl åldersanpassad och kunskapsmässig träning där graderingar och tävlande ingår som målsättning. Och verka för en allsidig och positiv träning, vilket innebär att stimulera ungdomarna till lek och att ha roligt. 

Tävla 
Skapa möjligheter för tävlingsinriktade ungdomar att i så stor omfattning som möjligt deltaga på passande turneringar/tävlingar, där mötet med duktiga motståndare och andra aktiva blir en extra stimulans till träningen. 

Trivsel 
Ge våra aktiva medlemmar, ledare, föräldrar, supporters mm möjlighet att under trivsamma former bedriva en hälsofrämjande och socialt stimulerande aktivitet. 

Bli duktig 
Stödja och utveckla aktiva, som har utvecklingsmöjligheter och kan kvalificera sig för större uppgifter, som tävlande i större sammanhang. Anpassning av individens förutsättningar, kan medföra deltagande i äldre åldersgrupp. Detta sker i sådana fall i samråd mellan föräldrar, tränare och medlem. 

Bli förebild 
Fostra våra ungdomar att bli goda förebilder både i och utanför dojon, samt i skolan. Och tillsammans kämpa mot bruket av alkohol, tobak och andra droger. Dessutom vill vi även förmedla att vi tar avstånd ifrån alla former av våldshandlingar och mobbning. 

Resa 
Låta våra ungdomar träna och leva tillsammans på andra orter, genom deltagande på t.ex. träningsläger, där ett gott uppförande är vägledande.

Alkohol, tobak och droger
Zenshinkai Karateklubb tillåter ej att barn och ungdomar under 18 år använder tobak eller alkohol inom vår verksamhet (träning, tävling och lägerverksamhet). Aktiva och ledare över 18 år samt föräldrar är förebilder för de yngre medlemmarna och skall därför föregå med gott exempel. Allt bruk och hantering av narkotika och dopningspreparat är förbjudet enligt svensk lag, så även inom vår verksamhet.

Föreningens policy likväl som vår alkohol- och drogpolicy hittar ni här på hemsidan. Vi vill att alla medlemmar läser dessa.

Bemötande
Vi tycker det är viktigt hur vi bemöter varandra här i klubben, alla ska känna sig välkomna. Vi värnar om trivsel och ett gott bemötande från alla som närvarar på träningen.

Tänk på detta:

•Var vänlig, öppen och ärlig för att bidra till en trivsam och öppen atmosfär.     

•Bemöt andra så som du själv vill bli bemött.    

•Alla ska känna sig välkomna, nya medlemmar såväl som äldre och unga medlemmar

•Tala MED varandra och INTE om varandra.

•Vi är positiva och verkar för föreningens bästa.

•Alla ska förebygga och inbegripa mot dålig stämning och mobbning.

•Alla individer är olika. Acceptera och respektera det och se det som en resurs.

•Var ett föredöme och dela med dig av kunskap på ett vänligt sätt till de mer oerfarna.

•Vi tar upp, diskuterar och reder ut oenigheter direkt med de inblandade

•Vi stöttar och hejar på varandra och kom ihåg att ett leende smittar av sig.

Om du som medlem inte följer policy eller ovanstående riktlinjer kommer detta leda till en varning. Vid upprepade tillfällen kan det leda till att du mister ditt medlemskap och blir utesluten ur klubben.

Träning

Att tänka på är att komma en stund innan till träningen startar, var ombytt och klar minst fem minuter innan träningen startar. Ta gärna med en vattenflaska. Kom även ihåg att smycken och klockor inte är tillåtna att ha på sig under träning. Vi tuggar inte heller tuggummi under träning!

Gradering

Vid varje terminsslut erbjuder klubben medlem att gradera sig. För att få gradera sig behöver man ha deltagit på minst 15 träningstillfällen förutom att man även måste kunna särskilda moment. Detta skiljer sig åt beroende på vilken grad man har. Stäm innan gradering av med Sensei Joel om du uppnått de kunskaper som krävs för att du ska kunna gradera dig. Graderingen kostar 200 kr (t.o.m. 12 år) och 300 kr (från 13 år). I detta pris ingår diplom och bälte.  För ytterligare information läs mer under fliken gradering.

Intresserad av att engagera dig i klubben

Är du intresserad och vill engagera dig mer i vår verksamhet och våra aktiviteter, ta i så fall kontakt med ordförande och berätta det. Detta gäller även dig som föräldrar till ett barn som tränar i föreningen. Det kan handla om allt från att baka eller sälja fika under en gradering till att vara med i styrelsen.

På vår hemsida ”Zenshinkai.se” lägger vi ut all viktig information. Det kan vara så att vi behöver ställa in en träning med kort varsel, så ta för vana att gå in och titta på hemsidan. Vi försöker även lägga ut viss information på vår Facebook-sida.

Vår verksamhet bygger på ideella krafter och starkt engagemang.
Gemenskap och glädje är grunden i vår förening.

/Styrelsen i Zenshinkai Karateklubb