Gradering

Här kommer en liten sammanfattning på hur en gradering går till och vad den som ska gradera sig behöver tänka på, ordningsföljden kan variera.

Betalning för graderingen har gjorts innan graderingen, enligt information från klubben. Vid gradering kommer man i god tid för uppvärmning och inskrivning, man ser även till att man har en ren och fin dräkt. Vid graderingstillfället skall man vara uppvärmd och koncentrerad på sin uppgift och försöka prestera sitt yttersta.

För varje ny grad man graderar sig till blir det svårare och kraven ökar på individen där en tydlig förbättring bör kunna urskiljas. För att utvecklas i karatens ädla konst skall individen träna regelbundet och ta till sig instruktörernas positiva och konstruktiva förmedlingar på ett sådant sätt att man hela tiden arbetar på att förbättra det man har svårt för. Detta bör ske både under träningstiderna, men delvis även på fritiden.

Det är lätt att träna något som man är bra på, det kan vara tråkigt och jobbigt att träna något man är mindre bra på och har svårt för. Detta är inte unikt för någon och det är därför vi tränar, för att vi ska lära oss och bli bättre. 

Vuxen graderar sig till full grad och barn en halv grad (Moon bälte).

OBS: Vuxen i detta samanhang är från 13 år och uppåt, barn är 12 år och nedåt. Året man fyller 13 år= vuxen.

Kihon startar oftast graderingen med, man går i ställningar både framåt och bakåt och där teknikerna skall utföras på så korrekt sätt som möjligt och där styrka, teknik, snabbhet och sinne skall fungera ihop.

Kumite är en övningsform till fight mot motståndare med förutbestämnda attacker och blockeringar. Kraft, snabbhet och koncentration i både attacker, blockeringar och kontringarna är ett måste, vid gradering av högre grad har formella kumiten fått tillökning av fri kumite(fight).

Kata är ett rörelsemönster (fight mot osynliga motståndare) med ställningar, slag, sparkar, hopp, blockeringar mm. som utförs i både snabba och långsamma rörelser där sinnet,
känslan och medvetenheten om varje teknik är mycket viktig.
Shotokan som vi tränar har ungfär 30st olika kator.

Vi i Zenshinkai har 1 tillfälle per termin där vi erbjuder medlemmar att gradera sig och ev. ett uppsamlingsheat för dom som varit sjuka m.m. Det är viktigt att informera sensei om man inte kan gradera sig vid graderingsdatumet, det är även viktigt för ni med gult bälte och uppåt informerar om att NI vill gradera er och när.

                                             

 BÄLTES FÄRGER

10kyu=vit   -9kyu=vit/röd  9kyu=rött  -8kyu=vit/orange  8kyu=orange  -7kyu=vit/gul  7kyu=gul   -6kyu=vit/grön  6kyu=grön  -5kyu=vit/blå  5kyu=blå  -4kyu=vit/blå(2:a)  4kyu=blå(2:a)  -3kyu=vit/brun   3kyu=brun  -2kyu=vit/brun(2:a)  2kyu=brun(2:a)  -1kyu=vit/brun(3:dje)  1kyu=brun(3:dje).  1:a dan=svart 

Vi har ett graderingstillfälle i maj/ juni och ett graderingstillfälle i december.

Kostnad för en gradering är 300:-  för vuxen (13 år och uppåt) och 200:- för barn. I graderingsavgiften ingår bälte och diplom.

Det finns möjlighet att via via JKS South Sweden titta på instruktionsfilm som innehåller kata. 

Det finns möjlighet att via ”Vimeo” köpa instruktionsfilm från JKS med JKS:s chefsinstruktör Masao Kagawa, som innehåller  instruktioner inför gradering upp till Nidan (andra svarta bältet) Dock ej kata. (Försäljningen är inget som Zenshinkai karateklubb har del i, utan förmedlar här endast länk).