Ungdomsverksamhet

• Att alla som vill ska få vara med i vår verksamhet. 
• Att ge flickor och pojkar meningsfull fritidssysselsättning. 
• Att bidra med en miljö utan varken alkohol, tobak eller mobbning. 
• Att bedriva riktig Shotokan Karate-Do undervisning. 
• Att få unga aktiva att uppleva glädjen och tillfredställelsen att utvecklas som Karate-ka. 
• Att även skapa ett bestående intresse för Karate-Do hos föreningens ledare och övriga intressenter. 
• Att genom kontakt med föräldrar, via föreningens ledare, skapa engagemang för barnens utövande. 
• Att absolut inte toppa eller på något sätt framhäva vissa aktiva framför andra. I Zenshinkai är alla lika mycket värda i vår ungdomsverksamhet.

Målsättning med ungdomsverksamheten

Träning 
Med välutbildade och engagerade ledare ska vi stegvis öka våra medlemmars kunskaper genom en väl åldersanpassad och kunskapsmässig träning där graderingar och tävlande ingår som målsättning. Och verka för en allsidig och positiv träning, vilket innebär att stimulera ungdomarna till lek och att ha roligt. 

Tävling 
Skapa möjligheter för tävlingsinriktade ungdomar att i så stor omfattning som möjligt deltaga på passande turneringar/tävlingar, där mötet med duktiga motståndare och andra aktiva blir en extra stimulans till träningen. 

Trivsel 
Ge våra aktiva medlemmar, ledare, föräldrar, supporters mm möjlighet att under trivsamma former bedriva en hälsofrämjande och socialt stimulerande aktivitet. 

Bli duktig 
Stödja och utveckla aktiva, som har utvecklingsmöjligheter och kan kvalificera sig för större uppgifter, som tävlande i större sammanhang. Anpassning av individens förutsättningar, kan medföra deltagande i äldre åldersgrupp. Detta sker i sådana fall i samråd mellan föräldrar, tränare och medlem. 

Bli förebild 
Fostra våra ungdomar att bli goda förebilder både i och utanför dojon, samt i skolan. Och tillsammans kämpa mot bruket av alkohol, tobak och andra droger. Dessutom vill vi även förmedla att vi tar avstånd ifrån alla former av våldshandlingar och mobbning. 

Resa 
Låta våra ungdomar träna och leva tillsammans på andra orter, genom deltagande på tex träningsläger, där ett gott uppförande är vägledande.

Föreningen ställer upp med följande hjälp till de som tränar aktivt:
– Fördela träningstider på ett så rättvist sätt som möjligt. 
– Bistå med instruktörsutbildade ledare och utbilda fler vid behov. 
– Inställa sig på de ledarträffar som personer knutna till föreningens styrelse/ledning anordnar. 
– Styra upp och samordna eventuella resor/boende till och från träning/tävling på annan ort. 
– Verka för rent spel – både på och utanför planen. I detta ligger att du som ledare är ett föredöme och följer policyn som föreningen antagit.