Kategorier
Nyheter

Läger i Älmhult 18 & 19 mars

Observera att vi ska vara i Linnéhallen på lördagen och Haganäshallen på söndagen.

Svart och brunbältesträning 18/3

  • Plats: Linnéhallen i Älmhult
  • Vilka: svart och brunbälten oavsett ålder, samt de med 4 kyu som ska gradera till 3 kyu i närtid.
  • Schema:

Svartbälten
10:00-11:00 – Kihon – Lars
11:00-12:00 – kata – Joel
12:00-13:30 lunch
13:30-14:30 – kumite/parövningar – Tomas

Brunbälten
10:00-11:00 – Kihon – Tomas
11:00-12:00 – kata – Emil
12:00-13:30 lunch
13:30-14:30 – kumite/parövningar – Mika

Årsmöte 15:00

19/3 TÄVLINGSTRÄNING ÄLMHULT

FÖR VILKA?

  • För alla som graderat minst en gång.  Olika grupper indelat i grader.
  • För tävlingsintresserade och de som vill förbättra sin kata och kumite.
  • De som planerar att gradera till dan-grader och bruna bälten rekommenderas att träna denna dag.

VAR?

Haganäshallen (Bredvid IKEA) Älmhult

PRAKTISKA DETALJER

Ta med liten matsäck, dryck, träningsoverall( kan vara kyligt i dojon) knog-och tandskydd.

Kostnad:

                          HÖG      MELLAN      LÅG

9:00-10:00          Lars          Mika          Emil          Kata övningar

10:00-11:00        Emil          Lars          Paula         Kata övningar

11:00-12:30        MAT     MAT     MAT     MAT     MAT     MAT

12:30-13:30       Tomas      Mika          Joel         Kumite övningar

13:30-14:30       Joel          Tomas        Lars         Kumite övningar